Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website. Door overetengesproken.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is alle content op overetengesproken.nl eigendom van Mariette van den Brande. Op alle fotografie, afbeeldingen en teksten, recepten of anderszins, rust copyright. Niets mag dus worden gebruikt, gedupliceerd of aangepast zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Aanvullend dient gebruik van materiaal altijd voorzien te zijn van bronvermelding alsmede een link naar mijn blog. Neem voor meer informatie of gebruik van materiaal contact met mij op via de contactpagina.

Schending van mijn copyright is wettelijk niet toegestaan. In voorkomende gevallen zal ik daar stappen tegen ondernemen.

Met het copyright van derden ga ik zorgvuldig om. Mocht je desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Aan het samenstellen en plaatsen van content op overetengesproken.nl besteed ik veel zorg en aandacht. Desondanks kan het gebeuren dat teksten, recepten of anderszins, onvolledig zijn of fouten blijken te bevatten. Aan de inhoud en het gebruik van overetengesproken.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van overetengesproken.nl is niet statisch maar aan verandering onderhevig. Zonder enige vorm van aankondiging kan eerder geplaatste content door mij worden aangepast.

Behoudens deze disclaimer ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud, opmaak en gebruik van materiaal waarnaar ik link of verwijs.